<div align="center"> <h1>Strona Giza</h1> <h3>Strona dotyczy muda Cygnus</h3> <p>cygnus, giz, mud, gry, gra</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/kryst_szym" rel="nofollow">http://republika.pl/kryst_szym</a></p> </div>